2014. október 31.

Hangtár:

Albumok

előadó cím
A Budapest Táncegyüttes zenekara Csárdás. The Tango of the East részletek
Agócs Gergely Kilencz ballada részletek
Antal Tibor, Tímár Viktor, Ambrus István A legszebb gyimesi csángó népdalok részletek
Antun Vizin, Franjo Dervar, Szabó Zoltán Gajde su gajde…. Magyarországi horvát dudazene részletek
Az Óbudai Népzenei Iskola tanárai Hagyományok éltetői részletek
Bakator Úton... részletek
Bakator Örökítés részletek
Balogh Márton, Gombai Tamás, Németh Ferenc, Porteleki László, D. Tóth Sándor, Hollókői Lajos, Gyenis Katalin, Dresch Mihály, Vígh Attila, Kása Béla, Vass Zsolt Tavaszi hadjárat. Huszár- és katonaénekek részletek
Balogh Rudolf, Balázs Géza, Tóth Jenő, Váradi Albert, Oláh Kálmán, Kisbenedek Sándor, Bari Lehel, Bari László, Váradi Győző, Horváth Gyula, Bari Lajos Új Pátria – Jövőnk öröksége 47/50. Barkósági népzene Borsod megyéből. Ózd, Domaháza, Sáta részletek
Balogh Sándor Dorombér. Dorombmuzsika a 2000. esztendőben részletek
Balogh Sándor Dorombér 2. Magyar dorombzene énekkel, furulyával, kobozzal, bőgővel részletek
Balogh Zoltán „Savanya” bandája, Mag Deme Ilona, Mag Tamás István Új Pátria – Jövőnk öröksége 32/50. Medvesalji népzene. Savanyáék Fülekről részletek
Barani Vasile bandája Új Pátria 7: Máramarosi népzene. Jód - Ieud részletek
Barozda együttes Vándorutakon részletek
Bartina Hétszínvirág részletek
Bastyúr Vilmos, Bunda Zoltán, Jano František, Hudi Július, Bunda Béla, Bastyúr Éva, Bastyúr Anna, Bastyúr Bertalan Új Pátria – Jövőnk öröksége 35/50. Felső-Bódva menti népzene. Szepsi – Sacca részletek
Bekecs együttes Bekecsalja-Marosmente részletek
Bekecs együttes Bodrogköz. Hangfelvételek néptáncoktatáshoz részletek
Berecz András Legényes részletek
Berecz András Kőkertben liliom részletek
Berecz András Szegen csengő részletek
Berka együttes Szűnjék meg bánattól... részletek
Berki Ferenc "Árus" Berki Ferenc "Árus" emlékére részletek
Berki János Marosszéki prímások 2. Berki János részletek
Berkó együttes Berkó részletek
Berkő Hagyományőrző Csoport Berzétei és kőrösi népdalok (Gömör, Szlovákia) részletek
Berta Alexandra Ifijúság gyöngykoszorú... részletek
Berta Alexandra Lelkem a lelkeddel részletek
Boca Sorin, Vinca Iulius, Varga Remus, Boca Gheorghe, Vinca Gheorghe Új Pátria – Jövőnk öröksége 13/50. Közép-Maros-vidéki népzene. Radnót, Vidrátszeg, Maroslekence részletek
Bodza Klára, Tátika énekegyüttes Mikor leány vótam részletek
Bodzafa együttes, Panek Kati a "Panek Katié" - Erdélyi magyar népzene részletek
Bodzafa együttes, Venyige együttes Táncház: Bodzafa - Venyige részletek
Boglya együttes "Míg a pendely lánggal ég...". 20 év a magyar táncházban részletek
Boglya együttes Le van a szívem láncolva..." 25 év a magyar táncházban részletek
Boglya együttes, Őri Banda Pinkán innen, zsuppos házban... Burgenlandi magyar népzene részletek
Boglya együttes, Őri Banda Burgenlandi magyar népzene 2. részletek
Bogyiszlói zenekar Nagyapáink útján részletek
Bokros zenekar Tizennyolc részletek
BorFolk Kell ilyen bor! részletek
Boróka Népdalkör és Citerazenekar Szántani kék, tavasz vagyon... részletek
Budai Ilona, Vikár Béla Népdalkör Kossuth Lajos azt üzente... 1848 emlékei dalban és versben részletek
Budowitz Wedding Without a Bride részletek
Bálint Erzsébet, Legedi László István Szeretőm a táncba. Moldvai csángómagyar népzene Klézséből részletek
Bárdosi Ildikó Ki a hegyen túlhaladtál... részletek
Bárdosi Ildikó Megjövendölve volt régen részletek
Bárdosi Ildikó Kis-Küküllő gyönge vize részletek
Bárdosi Ildikó, Téka együttes Ki az eget megkerüli... részletek
Bársony Mihály Bársony Mihály archív felvételei részletek
Békés Banda Zsok. Joc részletek
Békés Banda Huszárverbunk - verbunkok, sorozónóták, katonadalok 1848-49 jegyében részletek
Bürkös zenekar Ezt a kerek erdőt járom én részletek
Bürkös zenekar Címerünk a magyar szürke részletek
Bürkös zenekar Fogadd Tőlünk Örök Atyánk részletek
Carmina Danubiana Budavár tövében. A Hunyadiak emlékezete a folklórban részletek
Cifra együttes Mezőkölpényi népzene részletek
Cifra együttes Mezőkölpényi táncrend részletek
Ciurcui Alexandru bandája Mezőszopori tánc és zene részletek
Clejani-i cigányok Les „Haïdouks” d­autrefois (Hajdani betyárok) részletek
Clejani-i cigányok Les „Haïdouks” d­autrefois II. (Hajdani betyárok) részletek
Constantin Lupu, Constantin Negel Muzică veche din Moldova de sus. Old Music from North Moldavia részletek
Covacs Tivadar, Sumalan Ştefan, ifj. Haraga Aurel, Haraga Aurel, Haraga Florian, Haraga Viorica Új Pátria – Jövőnk öröksége 19/50. A szilágysági Rézalja és Meszesalja népzenéjéből. Halmosd részletek
Csalóka zenekar Sej, haj zörög a levél részletek
Csalóka zenekar Lement a nap a szokott járásán. Dunamenti lakodalmas részletek
Csiszár Aladár bandája Jobbágytelke 2003 részletek
Csiszár Aladár bandája Új Pátria 12: Felső-Marosmenti népzene. Csiszár Aladár - Magyarpéterlaka részletek
Csiszár Aladár bandája, Horváth Elek bandája Marosszéki muzsika. Válogatás Vavrinecz András gyűjtéseiből részletek
Csiszár Aladár bandája, Kásler Magdolna Bekecs alatt Nyárád tere... részletek
Csiszár Aladár, Gazsi János, Sályi Dénes, Fülöp Albert, Gazsi József Új Pátria – Jövőnk öröksége 9/50. Felső-Maros menti népzene. Marosvécs részletek
Csiszár Aladár, Ötvös János, Panci Gyula, Buta "Szép" József Csiszár Aladár és péterlaki zenekara. Fekete Antal gyűjtéseiből 10. részletek
Csorba János "Lulu" bandája Új Pátria 5: Szilágysági népzene. Szilágynagyfalu - Szilágybagos részletek
Csorba János, Kocsis János, Pap Mária, Székely Ferenc, Székely József Új Pátria 8: Mezőségi népzene. Szék részletek
Csík zenekar Tiszta szívvel részletek
Csík zenekar Senki nem ért semmit részletek
Csík zenekar A kor falára részletek
Csík zenekar Be sok eső, be sok sár.. részletek
Csík zenekar Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen... részletek
Csík zenekar Boldog szomorú dal részletek
Csüllög Edina Nagy a lárma részletek
Csürrentő együttes Csángó utca részletek
Csürrentő együttes Tánczene részletek
Csűrös Banda Kalotaszegi népzene részletek
Czilika János bandája A BOGÁRTELKI CZILIKA-BANDA. Kalotaszegi népzene részletek
Danó Ferenc "Fitying", Suha József "Dudus", Pusomi Béla "Galya", Vincze Gáborné Szabó Jolán, Vincze Rudolf, Fehér József, Sike Béla Új Pátria – Jövőnk öröksége 46/50. Barkósági népzene Heves megyéből. Tarnalelesz részletek
Demeter Erika Igaz vigasz részletek
Demi Ariton "Titi", Moldovan Giani, Gáspár Ármin, Michi Alexandru "Antika", Moldovan Carol "Károly" Új Pátria 18: Mezőségi népzene. Nagysármás - Sărmaşu részletek
Dobos Edit és barátai Más ez a nap részletek
Dobos Károly bandája Dobos Károly dallamai. Virágvölgyi Márta Széki népzene I-II. című köteteinek hangzó melléklete részletek
Dobroda zenekar dobroda 2. Erre gyere rózsám... részletek
Dobroda zenekar Dobroda 3. Mindenki örömére részletek
Dobroda zenekar legújabb 4ma részletek
Dobroda zenekar dobroda részletek
Dragony Gábor, Fekete Márton, Kalász Máté, Németh András, Szlama László, Török Tilla, Árendás Péter Junior Prima European Tour 2013 részletek
Dsupin Pál, Csergő-Herczeg László Arany János daloskönyve részletek
Duduj Rozália, Domokos László, Csögör Róbert, Sinka Sándor Nyomás, nyomás... Duduj Rozália-Live részletek
Dömötörfi János, Szmodics Borbála, Szmodics Rózsa Új Pátria – Jövőnk öröksége 40/50. Somogyi népzene. Nemespátrói énekesek részletek
Dűvő zenekar Dűvő 3 részletek
Dűvő zenekar Dűvő 2 részletek
Dűvő zenekar Dűvő 1 részletek
Dűvő zenekar Dűvő 4 részletek
Egyszólam együttes Zöld erdőben táncolnak. Dél-Dunántúli magyar népzene hosszifuruglán részletek
Egyszólam együttes Fa szülte ágát. Somogyi és gyimesi magyar népzene részletek
Egyszólam együttes, Bekecs együttes Somogy. Hangfelvételek néptáncoktatáshoz részletek
Egyszólam együttes, Kalamajka együttes Megütik a dobot részletek
Eke Péterné Simon Mari, Kádár Sándorné Papp Erzsébet, Dezsőné Kádár Erzsébet, Nagy Amália Mezőségi népdalok (Buza, Magyarszovát, Visa). Fehér Anikó gyűjtése részletek
Enyedi Ágnes Gerlemadár szerelmével. Erdélyi magyar népzene részletek
Erdélyi táncházzenészek Erdélyi táncházzenészek I. - Gyimesközéplok, Borospatak 2010 részletek
Eszterlánc Földvári tánc Szilágyi Annával részletek
Eszterlánc Égszakadás részletek
Eszterlánc Buzaiak és az Eszterlánc. Tradicionális magyar zene a Mezőségről részletek
Eszterlánc Mezőségiek és az Eszterlánc részletek
Eszterlánc Verőfény. Leseperve a Kárpátok aljára részletek
Fakutya Róza és Jánoska. Énekes mese részletek
Fakutya zenekar Kutyafa részletek
Farkas Annamária, Dunazug Együttes Dunán innen, Dunán túl részletek
Farkas József, Konkoly Aladár, Konkoly Ferenc, Suki Lajos, Móri József, Rácz Aladár "Kistuskó", Rácz Lehel "Pósa", Rácz Tibor "Öcsi", Suki József "Gyíkos", Suki Vilmos "Figusz", Rácz Mátyás "Matyus" Új Pátria – Jövőnk öröksége 45/50. Hevesi és jászsági népzene. Heves, Jászladány részletek
Farkas Rudolf bandája, Anyalai "Pepes" Sándor bandája Kürti bandák. A Vág-Garam köze népzenéje részletek
Fedor Sándor "Dimó" Dimó dalai 2. Elveszett éden II. részletek
Fedor Sándor "Dimó" Dimó dalai 1. Elveszett éden II. részletek
Fedémesi Népdalkör Ködellik a Mátra részletek
Fehér Anikó Elindultam hosszú útra... Csodálatos népzene részletek
Fekecs János "Bínyai", Patkó Béla "Bumbaj", Sárközi József "Tuti", Fekecs Viliam "Doktor", Balogh Árpád "Iró", Rikkony Gyula Új Pátria – Jövőnk öröksége 28/50. Alsó-Garam menti népzene. Garamszőlős / Rybník részletek
Fiastyúk Széles víz a Duna, keskeny palló rajta részletek
Figur Banda Magyar népzene Szlovákiából részletek
Flótás együttes Fordulj e nap felé! részletek
Fodor Sándor "Neti" Megyünk mi is... Fodor Sándor részletek
Fodor Sándor "Neti" Neti. Kalotaszegi népzene részletek
Fodor Sándor "Neti" Kalotaszegi népzene részletek
Fodor Sándor "Neti" bandája Juhmérés Mérában. Kalotaszegi magyar népzene. In memoriam Toni Rudi részletek
Fodor Sándor "Neti" bandája Előtte is, utána is… Hagyományos tánczene Györgyfalváról részletek
Fodor Sándor "Neti", Laka "Kicsi" Aladár Kalotaszegi népzene. "Neti" Sanyi és "Kicsi" Aladár részletek
Fondor zenekar Nótás Szilágy. Autentikus magyar népzene Szilágyságról részletek
Fondor zenekar Válogatás a Fondor zenekar felvételeiből részletek
Fonó zenekar Hateha! Táncházi slágerek részletek
Fonó zenekar Mixtura Cultivalis részletek
Fonó zenekar, Szabadi Vilmos, Gulyás Márta Túlparton részletek
Gajdos együttes Világ közepén legyek részletek
Gajdos zenekar Missa Pastorale. Pásztormise. Magyar népzene adventre részletek
Galga zenekar Galga részletek
Galgamácsai felnőttek és gyerekek Sej, Galgamácsa eszembe se jutna. Vankóné Dudás Juli dalai részletek
Galgamácsai gyerekek, Vankóné Dudás Juli Dádili fecske. Galgamácsai népi mondókák, gyermekjátékok részletek
Galiba zenekar Kinn a pusztán, a pusztán... Mezőföldi népzene részletek
Galiba zenekar Hangfelvételek néptáncoktatáshoz. Mezőföldi népzene részletek
Gereben népzenei együttes Kötődések. Mesterek és tanítványaik részletek
Ghymes Rege részletek
Gombai Tamás bandája Tízhúros. Kalotaszegi magyar népzene részletek
Gondos János, Gondos György "Gyurica" Gernyeszeg. Fekete Antal gyűjtéseiből 11. részletek
Gratia-i cigányok Romi şi ţigani din satul Gratia, Teleorman. Roma and Gypsies from the Village of Gratia, Teleorman részletek
Guessous Majda Mária Szivárványhíd részletek
Gyanta Indulás - Departure részletek
Gázsa zenekar Táncház muzsika Mezőségről részletek
Gázsa zenekar Budapesttől Kommandóig részletek
Gázsa zenekar Csipke Camp 2012 részletek
Gázsa zenekar Rhyhm Addiction. USA Concert Tour 2008 (Ritmus szenvedély) részletek
Gázsa zenekar Gázsa Band. Music and Dances from the Carpathians részletek
Gázsa zenekar Erdélyi népzene részletek
Gömbszörp A jövő zenéje részletek
Găină Alexandru, Moga Toader, Boanţă Simion, Gîrbuleţ Ion Új Pátria 11: Békás-vidéki népzene. Gyergyó-vidéki népzene. Gyergyódamuk – Békásszoros részletek
Halmos Béla Az a szép piros hajnal. Erdélyi magyar népzene részletek
Halmágyi Mihály, Ádám Gizella Gyimesi lakodalmas részletek
Halmágyi Mihály, Ádám Gizella Gyimesi népzene részletek
Halmágyi Mihály, Ádám Gizella Gyimesi népzene részletek
Haranglábi énekesek, Szászcsávási Zenekar Vadbokorban, fülemile fészekben... Haranglábi népzene 2. részletek
Haranglábi énekesek, Szászcsávási Zenekar Vadbokorban, fülemile fészekben... Haranglábi népzene 1. részletek
Hegedős együttes Sok szép napot éjszakával részletek
Hegedős zenekar Musique de danse Hongroise részletek
Herczku Ágnes Tüzet viszek részletek
Herczku Ágnes Arany és kék szavakkal részletek
Heveder Eresszed, hogy menjen részletek
Hodorog András Hodorog András. Furulyazene Moldvából. Klézsei énekek és táncok részletek
Hodorog András, Legedi László István Serény magyaros részletek
Hodorog András, Németh László "Tavaszi szél..." Moldvai népzene furulyán és kobzon részletek
Homoródabásfalvi zenekar Székelyföldi hangszeres népzene részletek
Horváth Elek bandája Vajdaszentivány - Magyar Népzene Erdélyből részletek
Horváth Elek bandája Éljen a Magyar! Fekete Antal gyűjtéseiből 7. részletek
Horváth Elek bandája Vajdaszentiványi népzene 2. részletek
Horváth Elek bandája Vajdaszentiványi népzene 3. részletek
Horváth Elek bandája Vajdaszentiványi népzene 1. részletek
Horváth Elemér, Hamza Vilhelm, Varga Antal, Boros Sándor Új Pátria – Jövőnk öröksége 50/50. Szatmári népzene. Hirip részletek
Háromszék Táncegyüttes zenekara Háromszéki tánczene. Jánosi József: Háromszéki táncok című könyvének melléklete részletek
Hârleţ Ioan "Nucu" bandája, Mândrean Ioan „Leon” Új Pátria 2: Mezőségi népzene. Budatelke – Szászszentgyörgy. Északkelet-Mezőségi népzene részletek
Hírös zenekar Ne félj, babám... részletek
Ifjú Muzsikás Egy részletek
Ifjú Szivek Felföldi levelek. Hagyományos magyar, szlovák, cigány, zsidó zene és tánc Szlovákiából részletek
Ifjú Szivek Táncszínház Zenekara Pozsonyi táncok részletek
Igriczek Lassan csendíjjetek. Muzsika a középkorból és Moldvából részletek
Illangó Egy részletek
Ioan Grama Pe la noi, pe la Triteni részletek
Ioan Pop zenekara Romanian, Ukrainian and Jewish Music from Maramureş (Máramarosi román, ukrán és zsidó népzene) részletek
Ionica Moldovan, Ilie Poliac, Ioan Şorecău Új Pátria – Jövőnk öröksége 18/50. Felső-Nagy-Szamos menti népzene. Oláhszentgyörgy részletek
Iosif Ghemant, Ion Sabadîş Trésors Folkloriques Roumains: Deux virtuoses du violon: Iosif Ghemant – Ion Sabadîşeux virtuoses du violon: Iosif Ghemant – Ion Sabadîş részletek
Ivánovics Tünde Beli buba részletek
Ivánovics Tünde, Fábri Géza Mentés másként... Újraénekelt moldvai csángó-magyar népdalok részletek
Joszko Broda és barátai Poslochejcie kamaradzi részletek
Jozef Kroka "Česľak", Jozef Čonka, Jurej Ovšak "Guba", Michal Ferenc "Kohucik", Štefan Višňovskỳ "Piťo", Anna Višňovská, Anna Rybarčaková Új Pátria – Jövőnk öröksége 38/50. Zempléni népzene. Zamutov/Opálhegy részletek
Juhász zenekar Heje-huja vigalom részletek
Juhász zenekar A juhászok így élnek részletek
Jámbor István "Dumnyezó", Mezei Ferenc "Csángáló", Csányi Mátyás Muzică populară din valea Tîrnavelor [Kis-Küküllő menti népzene. Szászcsávás] részletek
Ján Hronček zenekara, Dobrona énekegyüttes Hrončekovci z Hriňovej - Zlatý výber 2 részletek
Jánosi Együttes Rapszódia részletek
Jánosi Együttes, Kobzos Kiss Tamás Kossuth izenete eljött… részletek
Július Bartoš "Šuko" zenekara Večný Julo részletek
Július Bartoš "Šuko", Bohuš Bartoš, Tibor Bartoš, Slavomír Bartoš, Lubomír Pustay, Ľubomír Medveď Új Pátria – Jövőnk öröksége 31/50. Felső-Garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog részletek
Kalagor Hová mensz…? részletek
Kalamajka együttes Haj, Rákóczi, haj, Bercsényi... részletek
Kalamajka együttes A Molnár utca 9-től az Aranytízig részletek
Kalamajka együttes Ez is Borivóknak való részletek
Kalamajka együttes Széki pár. "In memoriam Molnár utcai táncház" részletek
Kalamajka együttes Aprók táncházában II. részletek
Kallós Zoltán Idegen földre ne siess részletek
Kallós Zoltán, Enyedi Ágnes, Tüske zenekar Mezőségi magyar népzene 1. Hallod, babám, mit fütyörész a rigó! részletek
Kallós Zoltán, Ökrös együttes Búsulni sohasem tudtam részletek
Kalotaszegi muzsikusok Kalotaszegi híres prímások. Esküvő Mérában. Fekete Antal gyűjtéseiből 2. részletek
Kanalas Imre, Kovács Tibor, Iorga Ştefan, Kanalas Vilmos, Szilágyi Ferenc Új Pátria – Jövőnk öröksége 20/50. Szilágysági népzene. Szilágysámson részletek
Karikás Búélesztő szellő részletek
Kathona Mónika Nyitva láttam Mennyország kapuját. Magyar népi imádságos énekek részletek
Keménycsárdás együttes Cigánd 2004 részletek
Kerekes együttes Hungarian Folk Music from Gyimes and Moldva részletek
Kerekes együttes, Tímár Viktor, Tímár János Fütyül a masina részletek
Kerelőszentpáli banda Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Közép-Maros vidéki népzene részletek
Kincsér együttes Kincsér részletek
Kodoba Béla és bandája Magyarpalatkai Népzene részletek
Kolompos együttes Furulyás Palkó részletek
Kolompos együttes Egyszer egy királyfi részletek
Korpos József, Bartalis Ferenc, Oláh József, Csibi András, Ambrus Árpád, Bartalis Jutka Új Pátria – Jövőnk öröksége 10/50. Gyergyói népzene. Gyergyócsomafalva részletek
Korpás Éva, Balogh Kálmán Ó, szép fényes hajnalcsillag. Magyar népi karácsonyi énekek részletek
Kovács Lajos „Pavel”, Döme Ernő „Trafikos”, id. Patkoló Ferenc „Fosó”, Sípos József „Búzsi”, Csillag Ferenc „Milan”, ifj. Patkoló Ferenc Új Pátria – Jövőnk öröksége 25/50. Mátyusföldi népzene. Pered – Diószeg részletek
Kovács Nóri Mondanék én valamit részletek
Kovács Péter, Kalló Géza, Gabor Alexandru „Albu”, Gabor Ioan „Albu”, Filaton József „Pupu” Új Pátria – Jövőnk öröksége 11/50. Kis-Szamos melléki népzene. Fejérd részletek
Kovács Péter, Şandri Remus, Filaton József „Pupu”, Ötvös Josif Új Pátria – Jövőnk öröksége 12/50. Kis-Szamos melléki népzene. Récekeresztúr részletek
Kozák Miklós "Buna", Szőllősi Sándor "Sanci", Klein Kálmán, Lukács Miklós, Szőllősi László "Hata" Új Pátria – Jövőnk öröksége 29/50. Ipoly menti népzene. Ipolypásztó – Ipolyhídvég részletek
Kristóf Vencel bandája Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Erdély. Kőrispatak részletek
Kulcsár Ferenc bandája Nagyenyed vidéki magyar és román népzene. A magyarbecei Kulcsár Ferenc bandája részletek
Kulcsár Mária, Karácsony Éva, Tímár Viktor, Karácsony Lázár, Tímár János Új Pátria 4: Gyimesi népzene. Gyimesbükk - Hidegség részletek
Kádár Ferenc Elszaladt az aranygulya részletek
Kárpátia Vásár. Moldvai népek zenéi részletek
Kárpátia Zene Moldvából részletek
Kóborzengő Erre hát most, na! részletek
Kóczé Lajos, Kóczé László Gyula, Kóczé Dezső, Kóczé Jenő, Farkas Jenő, Nagy Ernő, Oláh Lajos, Kóczé Jenő, Simon János Új Pátria – Jövőnk öröksége 49/50. Szatmári népzene. Zsarolyán, Szamosangyalos, Csenger részletek
Köztársaság Bandája Elhúzza azt sejeha! részletek
Laka "Kicsi" Aladár bandája Új Pátria – Jövőnk öröksége 3/50. Erdőalji népzene. Kolozsi "Kicsi" Aladár és bandája részletek
Lakatos Pál bandája Barangolás a Felső-Tisza-vidéken. Szatmári hangszeres népzene részletek
Legedi László István Csobános részletek
Lucaciu Adalbert "Pilu" bandája Új Pátria 6/1: Felső-maros menti népzene. Görgényoroszfalusi Pilu bandája részletek
Lucaciu Adalbert "Pilu" bandája Új Pátria 6/2: Felső-maros menti népzene. Görgényoroszfalusi Pilu bandája részletek
Lukács Lajos „Gamizsi”, Didi István „Csuplika”, Kozák József, Lukács Ödön „Gamizsi”, Gilyén Miklós, Gilyén Julianna Új Pátria – Jövőnk öröksége 21/50. Vízmelléki népzene. Ádámos – Magyarkirályfalva részletek
Lunka József Marosszéki prímások 1. Lunka József részletek
Lunka József bandája Péterlaki bandavezető. Lunka József. Fekete Antal gyűjtéseiből 4. részletek
László Csongor bandája Kalotaszentkirályi tábor ­2004 részletek
László Miklós A gyimesi hegyek kőből vannak kirakva részletek
Lévai Ferenc "Frici", Kóré Géza "Kájákó" bandája Én Istenem, hogy is legyen jó világ. Székelyszenterzsébeti magyar és cigány népdalok részletek
Lăcătuş Sidor, Barz Emil, Ciobanu Dorel, Kállai Gyula Róbert Új Pátria – Jövőnk öröksége 8/50. Almás menti népzene. Almásszentmihály részletek
Madárdal zenekar Égen megyen egy madár... részletek
Magyar Dudazenekar Dudásom, dudásom, kedves muzsikásom részletek
Magyar Tekerőzenekar Kertünk alatt részletek
Magyarpalatkai Mácsingó-banda Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Belső-mezőségi népzene részletek
Magyarpalatkai banda Esküvő Magyarpalatkán 1984-ben. Fekete Antal gyűjtéseiből 3. Ez az élet! részletek
Magyarpalatkai banda Mezőgyéres 1. Mezőgyéresi románok zenéje és táncai. Muzsikál a magyarpalatkai zenekar részletek
Magyarpalatkai banda Esküvő Mezőkeszüben. Fekete Antal gyűjtéseiből 1. részletek
Magyarpalatkai banda Diószegi László és Gaug Ágnes vajdakamarási gyűjtése - 1981 részletek
Magyarpalatkai banda Magyar népzene Erdélyből: Magyarpalatka részletek
Magyarpalatkai banda Mezőségi magyar népzene: Magyarpalatka 1 részletek
Magyarpalatkai banda Mezőségi magyar népzene: Magyarpalatka 2 részletek
Magyarpéterlaki zenekar, Nyárádmagyarósi zenekar, Nyárádselyei zenekar Jobbágytelke 2001 részletek
Majorosi Marianna Jól gondold meg kislány... részletek
Mandache Aurél Festeres. Táncmuzsika Moldvából részletek
Mandache Aurél, Kárpátia Mandache Aurél hegedül. Hegedűs tánczene Moldvából részletek
Maneszes "Láli" Józsefné Tóth Maris, Radák János "Náci" bandája Új Pátria 15: Belső-Mezőségi népzene. Magyarszovát részletek
Maneszes Márton bandája Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Magyarszováti népzene részletek
Maneszes Márton bandája, Magyarszováti asszonyok Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Magyarszováti népzene részletek
Martin Škamla-Srniačik, Ľudová hudba Ondreja Molotu Husličke z javora részletek
Matokabinde Nagykarácsony éjszakáján... részletek
Matokabinde matokabinde részletek
Mentés Másként Trió Élő nap. Újraénekelt moldvai csángó népzene részletek
Mezei Ferenc "Csángáló", Káló „Cuppa” József, Mezei „Policer” Pál, Szabó „Brusu” Béla Új Pátria – Jövőnk öröksége 23/50. Vízmelléki népzene. Héderfája, Gógánváralja részletek
Mezei Károly "Kusler" bandája Új Pátria 10: Kis-Küküllő vidéki népzene. Szászcsávás - Szászbogács részletek
Mezőszopori banda, Vasile Soporan Taraful Soporul de Câmpie [Mezőszopori banda] részletek
Mihail Emil, Urszuj Kálmán, Pusztai Aladár Romanian and Hungarian Music from Central Transylvania (Közép-erdélyi román és magyar népzene) részletek
Mokányos együttes Mikor megyek hazafelé... Gyimesi és moldvai népzene részletek
Moldovan Remus, Csinka Alexandru, Moldovan Lumperdean Gheorghe, Bogányi Alexandru Új Pátria – Jövőnk öröksége 15/50. Kelet-mezőségi népzene. Mezőörményes részletek
Moldvai magyar oktatási programban résztvevő gyermekek Feljött a nap szép fényesen részletek
Molnár András, Copán György, Szabó Gy. Ilona Új Pátria – Jövőnk öröksége 4/50. Észak-mezőségi népzene. Bálványosváralja részletek
Molnár Géza "Sandrík", Molnár Jenő "Szútori", Botos Béla "Bumbi", Molnár András, Kalocsai Tibor "Görcsös", ifj. Botos Béla "Kisbumbi" Új Pátria – Jövőnk öröksége 33/50. Gömöri népzene. Alsókálosa – Sandrikék részletek
Morotva zenekar Az eladott leány. (szokásdallamok, balladák) részletek
Mundér Gusztáv, Balogh Aladár, Sályi Balogh Ernő, Poholtka Andor, Boldi Balogh Ernő, Jónás Géza, Csóka Mihály, Jónás József, ifj. Jónás Géza Új Pátria – Jövőnk öröksége 48/50. Zempléni magyar népzene. Sárospatak, Sátoraljaújhely részletek
Muza József "Toska" bandája Új Pátria 13: Kalotaszegi népzene. Szászfenes - A Muzák részletek
Muzička [Muzička] 2 részletek
Muzička Muzička részletek
Muzsikás együttes Bartók Album részletek
Muzsikás együttes Nem úgy van most, mint volt régen... részletek
Muzsikás együttes Kettő részletek
Muzsikás együttes Ősz az idő részletek
Muzsikás együttes, Sebestyén Márta Szól a kakas már. Erdélyi magyar zsidó népzene részletek
Muzsikás együttes, Sebestyén Márta A Zeneakadémián részletek
Muzsikás együttes, Sebestyén Márta Nem arról hajnallik, amerről hajnallott részletek
Mácsingó György bandája Új Pátria 3: Mezőségi népzene. Báré – Magyarpalatka. Belső-Mezőségi népzene. A Mácsingók részletek
Márványos Tamburazenekar Bácskai tamburazene részletek
Márványos Tamburazenekar Magyar tamburazene Baranya megyéből részletek
Mészáros zenekar Élő felvétel a Tilos Rádióban részletek
Méta együttes Bonchida. Hangfelvételek néptánctanításhoz részletek
Méta együttes Sárköz. Hangfelvételek néptáncoktatáshoz részletek
Méta együttes Winter and Xmas Songs from Hungary részletek
Méta együttes Tavaszi szél részletek
Méta együttes Bétöltse szívedet részletek
Méta együttes Songs and Dances from Hungary részletek
Méta együttes 10 év Méta részletek
Méta együttes 20 év Méta részletek
Nagy Elekné Domokos Zsófia Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Magyarszováti népdalok részletek
Nagy Zsolt, Mohácsy Albert Tizenkét banda. Erdélyország részletek
Nyisztor Ilona Elment a madárka részletek
Nyisztor Ilona Pusztinai nagy hegy alatt részletek
Nyisztor Ilona Földnek e zsírjával, napnak e hugával részletek
Nyisztor Ilona Moldvai csángó karácsonyi énekek részletek
Németh Dénes bandája Nem megyünk a másvilágra. Gömör-Kishont megye falusi bandáinak emlékére részletek
Oláh Árpád "Nyiki-Nyaka", Oláh "Dili" Dezső, Horváth Zoltán, ifj. Oláh Árpád Új Pátria – Jövőnk öröksége 39/50. Bodrogközi népzene. Pólyány – Nyakáék részletek
Palló zenekar Erdélyország az én hazám... részletek
Palya Bea Egyszálének részletek
Palya Beáta Ágról ágra részletek
Panek Kati, Bodzafa együttes, Barozda együttes Ha nem szerettelek volna részletek
Pap Mártonné Filep Mária, Székely József Széki pár részletek
Paradica Mihály bandája Sóvidéki népzene. Folclor musical din zona Ocnelor részletek
Parapács Bëbocsātlak részletek
Parno Graszt Ez a világ nekem való (Kadi luma mange laso) részletek
Parno Graszt Járom az utam részletek
Pavel Bielčik, Ján Kroták, Milan Katreniak, Martin Kubinec, Dušan Ceber, Miroslav Moncol­ Fujaristi z Kokavy részletek
Pendely együttes Pendely - Hungarian Folk Music részletek
Pesti Csángók Baráti Társaság Folydogál a könyű... Erdélyi, moldvai keservesek, szomorú énekek részletek
Pikó és bandája Ördöngösfüzesi népzene részletek
Pilischer Sramli In Pilischer Tal részletek
Piros Pántlikás hagyományőrző zenekar Muzsikálni muzsikáltunk, énekelni énekeltünk (ifj. Sipos Márton emlékére) részletek
Polgár Lilla Szeretet próbája részletek
Potta Géza "Gatyo" Születtem mint prímás részletek
Potta Géza "Gatyo", Dzsuga Géza "Pimasz", Ádám Béla "Csinga", Badó József, Kocák Andrásné Mihók Jolán, Ceranko Istvánné Mihók Margit Új Pátria – Jövőnk öröksége 36/50. Kassa vidéki népzene. Abaújszina – Magyarbőd részletek
Pulika János, Pulika Gizella, Csekme Anna, Zerkula János Szánthó Zoltán és Faragó Tamás gyimesi gyűjtése - 1988 részletek
Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova részletek
Pál István Zöld erdőben lakom részletek
Pál István Az utolsó dudás I. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége részletek
Pál István Az utolsó dudás II. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége részletek
Radák János, Botezán János, Huszár Sándor, Mezei János Taraful din Suatu [Magyarszováti banda] részletek
Rece-fice Táncház részletek
Rece-fice Farost-lemez részletek
Rekontra zenekar Cím nélkül részletek
Rezeda Népzenei Együttes Hogy a világ vigadojzon részletek
Rojtos együttes, Csicsóka Népdalcsoport Véled összeakadék részletek
Rományi Rotá Phiravelman kalyi phuv részletek
Rományi Rotá O Cérháriko részletek
Rozsdamaró zenekar "Egykor és most..." részletek
Ruszi Sándor, Ruszi Lajos, Bogányi András, Lumperdean András, Ötvös János, Szabó Károly Új Pátria – Jövőnk öröksége 14/50. Népzene a marosszéki Mezőségről. Mezőkölpény részletek
Rîpa Alexandru „Miku”, Mihaiu Emil, Muresán János, Moldovan Ştefan, Eke Péterné Simon Mária Új Pátria – Jövőnk öröksége 5/50. Észak-mezőségi népzene. Buza részletek
Róka Mihály Szerelem, szerelem részletek
Samo Smetana zenekara Svet ľudových tancov 1 részletek
Sebestyén Márta Angyalok és pásztorok részletek
Sebestyén Márta Dúdoltam én részletek
Sebestyén Márta, Hegedős zenekar, Szvorák Katalin, Balogh Márton Tündérkert - Erdélyi ballada részletek
Stanca Gavril, Lakatos András, Lapohos György Új Pátria – Jövőnk öröksége 17/50. Nagy-Szamos melléki népzene. Magyardécse részletek
Sugalló Tánc-Zene-Kar Moldvai csángó muzsika részletek
Szabó Dániel Egetverő. Cimbalmos magyar népzene részletek
Szabó Dénes, Szántó János „Didri”, Varga Aurel „Piciluk”, Şimandi Vasile „Kövér” Új Pátria – Jövőnk öröksége 2/50. Az Erdélyi Hegyalja népzenéje. Magyarbece részletek
Szabó Viktor, Ördögszekér együttes Mezőkölpényi népzene részletek
Szentes Károly, Kedves Dénes, Szentes András, Farkas Margit, Farkas Vilma Új Pátria – Jövőnk öröksége 7/50. Felcsíki népzene. Csíkjenőfalva részletek
Szeredás együttes Magyar kalendár részletek
Szeredás együttes Tíz lépcső részletek
Szeredás együttes Cuháré részletek
Szeredás együttes, Hegyközi hagyományőrzők Hegyközi lakodalmas részletek
Szerényi Béla, Kóta Judit Túl a Tiszán részletek
Szim András Bús az idő a Nap nélkül részletek
Szlama Band Folk Music from Moldavia részletek
Szántó Ferenc, Téka együttes Mestereink: Szántó Ferenc - Magyarbece részletek
Szászcsávási Zenekar Musique Folklorique de Transylvanie - Szászcsávás Band részletek
Szászcsávási Zenekar "amit tudok…" részletek
Szászcsávási Zenekar Szászcsávás Band Live in Chicago részletek
Szászcsávási Zenekar Szászcsávás Band - Transylvanian Folk Music részletek
Szászcsávási Zenekar Szászcsávás Band 3. részletek
Szászcsávási férfiak, Jámbor István "Dumnyezó", Mezei Ferenc "Csángáló", Csányi Mátyás Szászcsávási kórus bandával - 1992 részletek
Székely Levente, Hetényi Milán, Nagymarosy András, Mester László Szerelmem Nagysajó. Szerelem első hallásra: romantikus népzene Erdélyből részletek
Szénási Tibor "Tosko", Szénási József "Mero", Szajkó Sándor "Rinya", Rácz Jenő "Mórec", Szénási Tibor "Paraszt", Mezei Károly "Kupak" Új Pátria – Jövőnk öröksége 44/50. Galga menti népzene. Tura részletek
Sóvidéki zenekar Bál Felsősófalván 1980. december 26-án. Fekete Antal gyűjtéseiből 6. részletek
Tancsi muzsikusok Új Pátria 14: Felső-Maros menti népzene - Luc menti népzene. Szásztancs részletek
Tarsoly Szombaton este részletek
Tasnády Erika, Pali Marci és bandája Hajnal Hasad részletek
Tatros együttes Demo felvétel - 2003 részletek
Tatros együttes Élő zene. Moldvai és gyimesi táncok részletek
Tintér Gabriella Mit ér nekem... részletek
Toma Dobre-Gau, Laie Arapu és bandája The Romanian National Collection of Folklore 7. Performers in the Past (Banat) részletek
Turai Énekmondók, Zagyva Banda Énekeljünk víg örömmel. A kerek esztendő jeles fordulói a Galga mentén, karácsonytól a lakodalomig részletek
Táltos együttes Tavaszi szél részletek
Técsői banda Técsői banda. Ruszin népzene. Felső-Tiszavidék részletek
Técsői banda Vertek engem, vertek… Ruszin népzene részletek
Técsői banda, Aknaszlatinai banda Barangolás Kárpátalján. Kárpátaljai hangszeres népzene részletek
Téka együttes Őskelet részletek
Téka együttes Vadvirágok részletek
Téka együttes Ha te húzod, én meg járom részletek
Téka együttes Erdélyország sok szép vize részletek
Téka együttes Nincs szebb élet a mienknél részletek
Téka együttes A szüzeké részletek
Téka együttes Huszárgyerek, huszárgyerek részletek
Tényi Edit Muzsika szól csendesen részletek
Tóth Sámuel Marosszéki prímások 3. Tóth Sámuel részletek
Törköly zenekar Adventtől vízkeresztig részletek
Törköly zenekar Itt a tele csutora... részletek
Tükrös zenekar A mi Mezőségünk részletek
Tükrös zenekar Szatmári népzene az 1900-as évekből részletek
Tükrös zenekar Tükrös: Magyar népzene részletek
Tükrös zenekar Tükrös tábor részletek
Türei Lengyel László, Czilika György bandája Türe - élő kalotaszegi népzene részletek
Udvarhely Néptáncműhely, Csalóka zenekar Katonák. Táncszínház zenéje részletek
Udvarhely Néptáncműhely, Csalóka zenekar Műhelymunka részletek
Unger Balázs Második forduló. Cimbalommuzsika Magyarországról és a Balkánról részletek
Unger Balázs Forduló. Cimbalommuzsika Magyarországról és a Balkánról részletek
Urpin Songs and Dances from Slovakia részletek
Vankóné Dudás Juli, Galgamácsai felnőttek és gyerekek Galgamácsai karácsony részletek
Varga László "Balog" bandája Erdőszombattelke részletek
Vasile Soporan, Covaci Carol "Gaciu" bandája Vasile Soporan şi Taraful din Soporu de Câmpie. 15 cântece originale részletek
Vaszile Riza bandája Mezőcekedi tánc és zene részletek
Versendi Kovács József, Tiszai György, ifj. Kovács József, Mihálovics László, Kovács István Új Pátria – Jövőnk öröksége 41/50. Baranyai tamburazene. Versendi Kovács József és zenekara részletek
Villő Énekegyüttes Magyar népénekek részletek
Virtus együttes Mennek a fiúk részletek
Vizeli Balázs, Gombai Tamás, Pál István "Szalonna", Varga István "Kiscsipás" Az örök Kalotaszeg. Varga Ferenc "Csipás" emlékének részletek
Voivod János, Voivod Ödön, Murșa Vasile, Murșa Ioan, Antal Árpádné Zilahi Rozália Új Pátria – Jövőnk öröksége 1/50. Aranyosszéki népzene. Gerendkeresztúr részletek
Vujicsics Podravina. Drávamenti horvát táncok részletek
Vujicsics Szerb és horvát népzene részletek
Vándor Vokál Rózsát ültettem részletek
Zagyva Banda Ott annak a helye... részletek
Zengő együttes Víg óra részletek
Zengő együttes Hungarian Folk Music részletek
Zengő együttes Kettős részletek
Zerkula János Új Pátria 16: Gyimesi népzene. Zerkula János keservesei részletek
Zerkula János, Pulika János, Vándor Mihály "Cándra Misi", Fikó Régina Gyimesi népzene részletek
Zerkula János, Szigony zenekar Gyimesi magyar népzene részletek
Zurgó együttes Moldvai csángó népzene részletek
Zurgó együttes Szíve járását hallod az időnek részletek
Zágor Aladár "Pici" bandája Új Pátria 1: Kalotaszegi népzene. Váralmási Pici Aladár és bandája részletek
id. Novák Pál, Novák Pál, Dsupin Pál Mátraalja a hazám részletek
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 26/50. Zoboralji népzene. Zsére részletek
válogatás Gajdoši 1 részletek
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 22/50. Vízmelléki népzene. Balázstelke részletek
válogatás Gerlicét láttam bánatban. Moldvai csángó dalok Kanalas Éva gyűjtéseiből részletek
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 24/50. Csallóközi népzene. Gúta – Nagymegyer, Nemesócsa részletek
válogatás Gyere haza édes fiam. Moldvai magyar népzene. Archív felvételek Kallós Zoltán gyűjtéséből. részletek
válogatás Fujaristi z Podpoľania részletek
válogatás Gyimesi népzene Hegyessy Géza és Nesztor Iván gyűjtéseiből részletek
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 27/50. Vág-Garam közi népzene. Kürt részletek
válogatás Új élő népzene 7. részletek
válogatás Új élő népzene 13. részletek
válogatás Új élő népzene 12. részletek
válogatás Új élő népzene 14. részletek
válogatás Új élő népzene 15. részletek
válogatás Új élő népzene 16. részletek
válogatás Új élő népzene 11. részletek
válogatás Új élő népzene 10. részletek
válogatás Transilvania, Erdély, Siebenbürgen summer 2003 részletek
válogatás Hagyományos felcsíki muzsika részletek
válogatás Gypsy Folk Songs From Hungary 2. [Magyarországi cigány népdalok] részletek
válogatás Új élő népzene 1 részletek
válogatás Új élő népzene 17. részletek
válogatás Új élő népzene 2. részletek
válogatás Új élő népzene 9. részletek
válogatás Új élő népzene 8. részletek
válogatás Gypsy Folk Songs From Hungary 1. [Magyarországi cigány népdalok] részletek
válogatás Gyimesi vadvirágok részletek
válogatás A bogyiszlói zenekar részletek
válogatás Új élő népzene 6. részletek
válogatás Új élő népzene 5/2. részletek
válogatás Új élő népzene 20. részletek
válogatás Új élő népzene 3 részletek
válogatás Új élő népzene 4. részletek
válogatás Új élő népzene 5/1. részletek
válogatás Gyimesi Tánctábor 1. részletek
válogatás Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/3. Ördöngösfüzes részletek
válogatás Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 2/4. részletek
válogatás Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 1/4. részletek
válogatás "Hallgassátok meg, magyarim...". Keresztmetszet a magyar népzenéről 1. részletek
válogatás Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 3/4. részletek
válogatás Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 4/4. részletek
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. IX. részletek
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. V. részletek
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. VI. részletek
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. VII. részletek
válogatás Csak tiszta forrásból népdalvetélkedő 2006-2007-2008 részletek
válogatás Csenyéti cigányok. Egy magyarcigány falu zenéje részletek
válogatás Cigányoknak a legbotosabb nótája. Martin György: A botoló tánc zenéje című könyv hangzó melléklete részletek
válogatás Cigányok a Kárpát-medencében részletek
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. VIII. részletek
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. X. részletek
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. IV. részletek
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. III. részletek
válogatás Za horámi, za dolámi... Magyarországi szlovákok népzenéje részletek
válogatás Z klenotnice ľudovej hudby 2 részletek
válogatás Zenei anyanyelvünk részletek
válogatás Bukovinai székelyek Magyarországon. Magyar népzene részletek
válogatás Zvolávanie heligonkárov részletek
válogatás Zörög az akácfalevél. Népdalok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből részletek
válogatás Z klenotnice ľudovej hudby részletek
válogatás XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben részletek
válogatás Vikár László: Dunán innen, Dunán túl. Magyar népdalgyűjtés 1952-1964. részletek
válogatás Vígan legyünk! részletek
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. II. részletek
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. I. részletek
válogatás XII. Magyarországi Táncháztalálkozó, 1993 részletek
válogatás Carpates musique traditionnelle. Traditional Music from the Carpathians. Kárpáti népzene részletek
válogatás Vajdasági magyar népzene részletek
válogatás Vajdasági magyar népdalok részletek
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 3. részletek
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 4. részletek
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 5. részletek
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 43/50. Hangszeres magyar népzene a Vajdaságban. Hertelendyfalva, Versec, Torontáloroszi, Magyarszentmihály részletek
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 2. részletek
válogatás 16. Táncháztalálkozó ­1997 részletek
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 1. részletek
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 6. részletek
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 7. részletek
válogatás Felső-Bodrogköz. Felvidéki magyar népzene - válogatás Agócs Gergely gyűjtéseiből részletek
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 30/50. Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrochoť részletek
válogatás Fellegzik az idő... Bihari népdalok. Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit népdalgyűjtései részletek
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 8. részletek
válogatás 19. Táncháztalálkozó 2000 részletek
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 34/50. Gömöri népzene. Hanva, Sajógömör – Lőkös – Felsőrás részletek
válogatás Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/4. Magyarszovát részletek
válogatás Hallottátok hírit... Bihari népdalok. Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit népdalgyűjtései részletek
válogatás Debrecennek van egy vize... Hajdú-Bihar megye neves nótafái részletek
válogatás Bálványosváralji népzene – válogatás Nesztor Iván és Hegyessy Géza gyűjtéseiből részletek
válogatás Új Pátria 9: Nagykarácsony - Kiskarácsony. Karácsonyi, újévi énekek, névnapi köszöntők részletek
válogatás Utolsó óra. Erdélyi népzenegyűjtés a Fonó Budai Zeneházban részletek
válogatás Csobánok nótái részletek
válogatás "Hallgassátok meg, magyarim...". Keresztmetszet a magyar népzenéről 2. részletek
válogatás Dunának, Oltnak egy a hangja. Duna menti Folklór Fesztivál. Válogatás az elmúlt évek fesztiváljainak anyagából részletek
válogatás Ég felettünk, ég alattunk. Magyar dudazene részletek
válogatás Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/1. Bonchida és Válaszút részletek
válogatás Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/2. Búza részletek
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 6/50. Észak-mezőségi népzene. Ördöngösfüzes részletek
válogatás Erdélyi és moldvai prímások részletek
válogatás Új Pátria 17: A juhait kereső pásztor részletek
válogatás Elveszett Éden részletek
válogatás Fonográf-felvételek Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtéséből részletek
válogatás Hegyeknek völgyében, virágoknak mezejében. Tizedik Szlovákiai Táncháztalálkozó részletek
válogatás Liptov panoráma l­udovej hudobnej kultúry részletek
válogatás Peasant Brass Bands from Moldavia: Zece Prăjini részletek
válogatás Performers in the Past. Transylvanian Harmonies részletek
válogatás A XI. Nemzetközi Gyimesi Tánctábor énekes füzetének hangzó melléklete részletek
válogatás Moldvai csángók Magyarországon. Magyar népzene részletek
válogatás Adok nektek aranyvesszőt… Moldvai csángómagyar népballadák. Archív felvételek Kallós Zoltán gyűjtéséből részletek
válogatás Magyar Citerás Antológia I. részletek
válogatás Pávai István moldvai és erdélyi DAT-felvételeiből (1993-1995) részletek
válogatás Magyar Citerás Antológia II. részletek
válogatás Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Erdély részletek
válogatás Moldvai csángómagyar "síposok" részletek
válogatás Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Erdély. Szék részletek
válogatás Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Moldva részletek
válogatás Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Felvidék részletek
válogatás A magyarság népzenéje 3. részletek
válogatás Ájfalusi utca végig bazsarózsa... Egy felvidéki falu dalai 1939-40-ben és 1999-ben részletek
válogatás Sándor Attila sövényfalvi gyűjtése részletek
válogatás Rozmaring, citrusfa – Nyírségi népdalok részletek
válogatás Kecskeméti Népzenei Találkozó részletek
válogatás Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv című kötet hangzó melléklete 1. részletek
válogatás Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld részletek
válogatás Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv című kötet hangzó melléklete 2. részletek
válogatás Aranyosszék népzenéje. Demény Piroska gyűjtése részletek
válogatás Klézsei népzene (2000-2009) - válogatás Nesztor Iván és Hegyessy Géza gyűjtéseiből részletek
válogatás Hangzó melléklet Ág Tibor: Csináltassunk hírharangot című kötetéhez 1. részletek
válogatás Lampert Vera: Népzene Bartók műveiben. Hangzó melléklete részletek
válogatás Moldvai csángó-magyar népdalok. Stuber György moldvai helyszíni felvételei részletek
válogatás Régi jók Erdélyből részletek
válogatás Kommandó by night részletek
válogatás Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Dunántúl részletek
válogatás Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Bukovina részletek
válogatás Népdalok Erdélyből. Romániai magyar énekesek és hangszeresek felvételeiből részletek
válogatás Magyar Népzenei Antológia V. Kelet I. Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség részletek
válogatás Magyar népi énekiskola IV/1 részletek
válogatás Nincs Pusztina békerítve… Ünnepek és hétköznapok Moldvában - 1. részletek
válogatás Noé mondta. Bornépek dalai részletek
válogatás Nincs Pusztina békerítve… Ünnepek és hétköznapok Moldvában - 2. részletek
válogatás Magyar népi énekiskola IV/2 részletek
válogatás Magyar Népzene 1. részletek
válogatás Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl részletek
válogatás A magyarság népzenéje 5. részletek
válogatás Magyar Népzenei Antológia II. Észak részletek
válogatás Magyar Népzenei Antológia I/2. Tánczene részletek
válogatás Magyar Népzenei Antológia I/1. Tánczene részletek
válogatás Magyar Népzenei Antológia VI. Kelet 2. Székelyföld részletek
válogatás A magyarság népzenéje 6. részletek
válogatás Moldvai hangszeres dallamok sültün, kobzon, hegedűn részletek
válogatás Moldvai táncok - Klézse, Somoska. A Kárpát-medence táncos öröksége IV. részletek
válogatás A magyarság népzenéje 4. részletek
válogatás Magyar Citerás Antológia III. részletek
válogatás Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Alföld részletek
válogatás Padkaporos bál. Dél-alföldi táncmuzsika részletek
válogatás Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 3. részletek
válogatás Magyar Citerás Antológia IV. részletek
válogatás Magyar dudások. Archív dudazene részletek
válogatás Magyar hangszeres népzene részletek
válogatás Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 1. részletek
válogatás Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 2. részletek
válogatás Ördöngösfüzes. Mezőségi magyar népzene. Kallós Zoltán gyűjtése részletek
válogatás Moldvai csángó-magyar hangszeres népzene. Stuber György moldvai helyszíni felvételei részletek
válogatás A magyarság népzenéje 2. részletek
válogatás Táncház - Népzene 2011 részletek
válogatás Táncház - Népzene 2010 részletek
válogatás Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II. részletek
válogatás A magyarság népzenéje 8. részletek
válogatás Táncháztalálkozó ­98. A 17. Magyar Táncháztalálkozó részletek
válogatás Táncháztalálkozó ­1994. 13. Magyar Táncháztalálkozó részletek
válogatás Táncház - Népzene 2009 részletek
válogatás Táncház - Népzene 2008 részletek
válogatás Táncház - Népzene 2003 részletek
válogatás Táncház - Népzene 2001 részletek
válogatás Táncház - Népzene 2004 részletek
válogatás Táncház - Népzene 2005 részletek
válogatás Táncház - Népzene 2007 részletek
válogatás Táncház - Népzene 2006 részletek
válogatás Táncháztalálkozó ­99. A 18. magyar Táncháztalálkozó részletek
válogatás Mezőségi népzene: Magyarszovát - Buza részletek
válogatás The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. OLTENIA részletek
válogatás The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. MARAMUREŞ - OAŞ részletek
válogatás The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. TRANSYLVANIA. BIHOR - ARAD részletek
válogatás The Traditional Folk Music Band of Romania. 5. Transylvania (The Plain) részletek
válogatás Hangzó melléklet Ág Tibor: Csináltassunk hírharangot című kötetéhez 2. részletek
válogatás Tisza szélén lakom.. Népzene a Bodrogközből részletek
válogatás The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. BUCOVINA részletek
válogatás The Romanian National Collection of Folklore 4. A. The Traditional Folk Music Band IV. ILFOV – VLAŞCA – TELEORMAN részletek
válogatás Mezőföldi énekes és hangszeres népzene. Perkáta részletek
válogatás A magyarság népzenéje 9. részletek
válogatás Határon túli magyarok zenéje 2005/2006 részletek
válogatás Hankóczi Gyula: A tekerőlantról. Dalok öt húron című könyvének hangzó melléklete részletek
válogatás The Edge of the Forest. Romanian Music from Transylvania részletek
válogatás Hungarian Folk Music részletek
válogatás A kis Jézus aranyalma. Régi magyar karácsonyi énekek és köszöntők részletek
válogatás Kallós Archívum 6. Feketelak. Mezőségi magyar népzene részletek
válogatás A magyarság népzenéje 10. részletek
válogatás Magyar Népzenetörténet részletek
válogatás Szatmári bandák részletek
válogatás A magyarság népzenéje 1. részletek
válogatás Kallós Archívum: Magyarlóna. Kalotaszegi magyar népzene részletek
válogatás Kallós Archívum: Mezőkeszü. Mezőségi magyar népzene részletek
válogatás Sfârşit de mileniu în satul românesc részletek
válogatás Kaszás e földön a halál 1. részletek
válogatás Kárpátaljai gyűjtés. Etnofon archívum 1. részletek
válogatás Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 4. részletek
válogatás Kallós archívum: Visa. Észak-mezőségi magyar népzene részletek
válogatás Kaszás e földön a halál 2. részletek
válogatás Kallós Archívum 1. Bonchida-Válaszút. Észak-mezőségi magyar népzene részletek
válogatás Szerda 2. Vajdaszentivány - Mezőkölpény. Élő táncházi muzsika részletek
válogatás Magyarországi román népzene részletek
válogatás Jászsági ünnepnapok. Jászsági népdalfelvételek 1953-1998 részletek
válogatás Jászsági népdalcsokor. Jászsági népdalfelvételek 1907-1997 részletek
válogatás A magyarság népzenéje 7. részletek
válogatás IX. Nemzetközi Gyimesi Tánctábor - 2005 részletek
válogatás Szép Kecelbe... Keceli és halasi népdalok részletek
válogatás Szerda 1. Magyarszovát - Ördöngösfüzes. Élő táncházi muzsika részletek
válogatás Magyarországi és erdélyi cigány népdalok részletek
válogatás Széki népzene. Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg... könyv CD melléklete részletek
válogatás Jocuri din Călata-Inuc [Inaktelki táncok] részletek
válogatás Authentic Romania részletek
Ádám István "Icsán" bandája Széki népzene részletek
Ádámosi banda Sövényfalvi lakodalom 1980-ban. Fekete Antal gyűjtéseiből 5. részletek
Ágas-bogas zenekar Erdélyi muzsika részletek
Árkus Elemér bandája Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Kalocsa (1996) részletek
Écsi Gyöngyi, Hegedős zenekar Árgyélus kismadár részletek
Életfa Amerika felé részletek
Életfa együttes Gyökereink részletek
Óbudai Népzenei Iskola Magyar Karácsony. Az angyalok zengedeznek részletek
Óbudai Népzenei Iskola növendékei Óbudai hegyek alatt... részletek
Óbudai Népzenei Iskola növendékei Nemzedékről nemzedékre részletek
Ökrös együttes Bonchida háromszor részletek
Ökrös együttes Elindultam szép hazámból részletek
Ökrös együttes Kalotaszegi mulató énekek részletek
Ökrös együttes, Balogh Kálmán Hippoglassus Hippoglassus részletek
Ökrös együttes, Sebestyén Márta, Berecz András Koszorú részletek
Ördögszekér együttes Ördögszekér részletek
Ötvös József, Balázs László, Kovács Sándor Őrkői tánc és zene részletek
Ötvös József, Balázs László, Kovács Sándor, Mocsel Piroska, Mocsel Antal "Rémusz" Új Pátria – Jövőnk öröksége 16/50. Háromszéki népzene. Őrkő részletek
Öves Zeng a lélek részletek
Öves együttes Csángó muzsika Moldvából és Gyimesből részletek
Üsztürü USA 2007. Transylvanian Village Music részletek
Üsztürü Szárazfának muzsikája. Erdélyi népzene részletek
Üsztürü Az öregeké részletek
Ďatelinka Ešte raz sa obzrieť mám - Ďatelinka 7 részletek
Ďatelinka Na tej Detve studňa murovaná részletek
Őrkői cigányok, Gázsa zenekar és barátai Őrkőiek Budapesten. Háromszéki cigányzene részletek
Ştefan Petreuş, Ion Petreuş, Orchestra ansamblului "Maramureşul" din Baia Mare, Vasile Seras Jocuri populare românesti 3. Jocuri din Maramureş – Oaş – Lăpuş részletek
Štefan Uderman, id. Štefan Žolták "Čečo", ifj. Vojtech Žolták, Ladislav Žolták, Jozef Žolták, id. Vijtech Žolták "Bela", ifj. Štefan Žolták, Anna Birošova Új Pátria – Jövőnk öröksége 37/50. Sárosi népzene. Tótraszlavica/Raslavice részletek
Ţuli Károly, Covaci Băbuţ, Bumb Cornel Taraful Căminului Cultural Mociu részletek